گزارش همایش « ارتقاء کیفیت آموزش با رویکرد کتاب های درسی» - 1396/10/26

سومین همایش ملی« ارتقاء کیفیت آموزش با رویکرد کتاب های درسی» انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهر تهران با حضورمسئولین محترمی از آموزش و پرورش از جمله جناب آقای دکتر عمادی رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش، جناب آقای حدادی معاون محترم پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، دکتر امانی مدیر کل دفتر تالیف ،دکتر فریدونی معاون متوسطه ، آقای احمدی کارشناس مسئول کتاب های فیزیک دفتر تالیف ، خانم فتحی و آقای  کامبخش    از مسئولین پیگیری امور انجمن ها از اداره کل و شرکت حدود 100 نفر از دبیران و پیشکسوتان  در تاریخ 20/10/ 96  در محل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد .

ابتدا خانم عصمتی رئیس انجمن ضمن عرض خیرمقدم خدمت همکاران مطالبی را در مورد اهمیت کیفیت بخشی به أموزش در راستای رشد کیفیت آموزشی به عنوان هدف این همایش ، بیان کردند.سپس ایشان از برگزار کنندگان و حامیان این همایش « اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران ،، مرکز سنجش آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی » همچنین از « شرکت انفورماتیک بینا و انتشارات مهر و ماه » قدردانی کردند .

در ادامه اولین مقاله توسط جناب آقای علیمحمدی با موضوع « نقش توانایی تجسم در آموزش فیزیک » ارائه شد که مورد توجه بسیاری از حاضرین قرار گرفت. جناب آقای احمدی کارشناس مسئول کتاب های فیزیک دفتر تالیف اولین سخنران همایش مطالب خود را با عنوان  « فلسفه نگاشت کتاب های درسی » بیان کردند. 

 و به تعدادی از پرسش های همکاران پاسخ دادند .در ادامه جناب آقای دکتر امانی با عرض خیرمقدم خدمت همکاران مطالبی را در مورد کتابهای درسی و توانمندی دبیران بیان کردند و از تلاش انجمن و زحمات دبیران تقدیر و تشکر کردند .

سخنرانی ضبط شده جناب آقای دکتر منصوری از دانشگاه صنعتی شریف با عنوان « فراترازکتاب » به تعریف علم و اینکه چرا کتاب های درسی برای آموزش کافی نیست، پخش شد که مورد استقبال شرکت کنندگان و مسئولین محترم قرار گرفت. پس از پذیرایی و بازدید از مقالاتی که بصورت پوستر ارائه شده بود جناب آقای دکتر عمادی رئیس محترم مرکز سنجش سخنرانی حود را با بیان مطالبی در مورد    دانش تجربی و آموزش بر پایه تعقل بیان کردند و 10 ویژگی آن را با توضیحاتی برشمردند.

   سرکار خانم طلوع شمس از دبیران پرتلاش اخرین مقاله قبل از ظهر را در مورد کج تابی های زبانی در کتاب درسی فیزیک ارائه کردند.  با اذان ظهر به استقبال نماز و بعد از آن نهار و بازدید از پوسترها رفتیم . سومین مقاله توسط جناب آقای نوول در ساعت 30/13 با موضوع 

« ظرافت های تالیف کتاب درسی » بیان شد.

در ادامه کارگاه آزمایشگاه فیزیک همراه با یک کیت و کاربرد مقاومت های خاص به مخاطبین ارائه شد .آزمایش ها توسط جناب آقای سیاری زاده طراحی شده بود و با ارائه توضیحات لازم توسط ایشان بصورت تعاملی با همکاران در همایش انجام شد و چون همکاران خود به انجام آزمایش پرداختند برایشان بسیار جالب و لذتبخش بود.

 آخرین مقاله این همایش توسط جناب آقای محمدی وند با عنوان «چرا در تالیف کتب فیزیک و علوم باید سند ملی رعایت شود؟ » ارائه شد که با استقبال زیاد همکاران روبروشد.

در پایان همایش شوی فیزیکی بسیار زیبا و هیجان انگیز توسط استاد فرهیخته جناب آقای فری پور از مرکز فن آموز ارائه شد .

 این همایش با یک بیت شعر و با توضیحاتی که ازسوی استاد معتمدی فرهیخته و پیشکسوت معلمان در مورد شعر بیان شد در ساعت 30/16 پایان یافت.

مرضیه عصمتی

رییس انجمن معلمان فیزیک شهرتهران