تجهیز پژوهش سراهای کشور - 1396/08/11

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش بر تجهیز پژوهش سراهای کشور تاکید کرد و گفت: برای این موضوع با معاونت علمی ریاست جمهوری در حال تعامل هستیم.
 
 

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت آموزش متوسطه، علی زرافشان همزمان با چهارمین روز نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها با حضور در غرفه خبرگزاری پانا، در خصوص تجهیز مدارس، اظهار کرد: با تصویب اساسنامه پژوهشسراها در شورای عالی آموزش و پرورش یک ردیف بودجه ذیل بودجه های پژوهشی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: با همکاری معاونت علمی رئیس جمهوری پژوهشسراها را در بخش های مختلف تجهیز می‌کنیم سعی داریم با جذب منابع بتوانیم پژوهشسراها را تجهیز کنیم.

http://hamgam.medu.ir/portal/home.php?school_code=0&block=news&id=11207174