رامین گلستانیان و محمدرضا اجتهادی اعضای جدید کمیسیون بیوفیزیک IUPAP - 1396/08/04

29 امین مجمع عمومی کمیسیون بیوفیزیک  انجمن بین المللی فیزیک محض و کاربردی  International Union of Pure and Applied Physics(IUPAP)  اعضای جدید  مدیریتی این کمیسیون را انتخاب کرد.

بنا بر این انتخاب رامین گلستانیان از دانشکده فیزیک دانشگاه آکسفورد به عنوان رئیس کمیسیون و محمدرضا اجتهادی از دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف به عنوان عضو کمیسیون شاخه بیوفیزیک IUPAP  انتخاب شده اند.

رامین گلستانیان برنده جایزه هولوک Holweck Prize در سال 2014 از فارغ التحصیلان کارشناسی دانشگاه شریف و دکتری تحصیلات تکمیلی زنجان است. رامین در سال 2017 نیز برنده جایزه پیر ژیل دو ژن  Pierre-Gilles de Gennes شده است. موضوعات تحقیقاتی وی ماده چگال نرم، مواد فعال و شناگرهای میکروسکوپی است.

محمدرضا اجتهادی فارغ التحصیل دکتری دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف می باشد.  اجتهادی در موسسه ماکس پلانک آلمان و دانشگاه بریتیش کلمبیا محقق پژوهشی بوده است و هم اکنون استاد دانشکده فیزیک شریف و رئیس انجمن فیزیک ایران نیز می باشند. موضوعات تحقیقاتی محمدرضا ماده چگال نرم، ماکرومولکول های زیستی و سیستم های پیچیده است.

وبگاه IUPAP

 

psi.ir/html/news/news/news2_fa.asp?id=2316