حرکت سینوسی فیزیک ایران در منطقه! - 1396/07/28

بررسی دقیق وضعیت علم فیزیک ایران
در این سال‌ها تلاش‌های فراوانی جهت پیشرفت علم فیزیک انجام شده است. حال در خبرگزاری دانشجو با احصای آمار و ارقام مربوطه می‌خواهیم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت فیزیک ایران و کشورهای همسایه در ده سال گذشته داشته باشیم.