دانشگاه‌ها توسعه رشته‌های علوم پایه را اولویت آموزشی خود قرار دهند - 1396/07/18

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید از دانشگاه بجنورد، برضرورت توجه به علوم پایه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تاکید کرد و گفت: دانشگاه ها باید رشته های علوم پایه را در اولویت آموزشی خود قرار دهند چرا که علوم پایه، بسترساز توسعه علمی کشور است.

به گزارش ایسنا، دکترمجتبی شریعتی نیاسر با بیان اینکه از نظر توسعه کمی مراکز آموزش عالی در سطح کشور در برخی از حوزه ها زیاده روی داشته ایم به اشتغال به تحصیل چهار میلیون و ۴۰۰ هزار دانشجو در ۲۸۰۰ مرکز آموزش عالی در سطح کشور اشاره کرد و افزود: هم اکنون باید در راستای کیفی سازی آموزش عالی اقدامات موثرتری انجام دهیم.

وی افزود: سرعت رشد علمی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ در دنیا ۲۵ بود وهم اکنون به لحاظ سرعت رشد علمی رتبه اول جهان را داریم.

دکترشریعتی نیاسر در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هم اکنون دوران تک رشته‌ای‌ها در آموزش عالی به سر آمده است، افزود: امروز رشته ها با هم تلفیق و ارتباط برقرار کرده اند و در این راستا باید حوزه های میان رشته ای توسعه بیشتری پیدا کند.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وی گفت: در سه سال گذشته برای ۷۵ حوزه بین رشته ای مجوزهای لازم صادر شده است.

معاون آموزشی وزارت علوم بر تقویت دانش افزایی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در راستای ایجاد اشتغال تاکید کرد و گفت: درسال تحصیلی گذشته، به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اختیار داده شد تا نسبت به ارائه دو واحد درسی به صورت اختیاری اقدام کنند؛ واحدهای درسی که برای دانشجویان دانش افزایی ورود به بازار کار را به ارمغان بیاورد.

http://www.isna.ir/news/96071809484/