برنامه عملياتي دبيرخانه راهبري درس فیزیک مستقر در استان خراسان رضوی سال تحصيلي ۹۷-۹۶ - 1396/07/15

باسمه تعالي

 

امتياز

توضيحات

زمان اجرا

عنوان شاخص/اقدام

محور برنامه

رديف

-

این برنامه توسط دبیرخانه تهیه در سایت دبیرخانه بارگذاری خواهد شد.

مهرماه ۹۶

۱- تهيه راهنماي برنامه درسي از گروه درسي دفتر تاليف كتب درسي و بارگذاري آن در سايت دبيرخانه

اجراي برنامه درسي ملي

۱

۱

قرار دادن راهنمای برنامه درسی در سایت گروه آموزشی استان و توصیه همکاران به بکارگیری آن

مهرماه ۹۶

۲-اشاعه و تبيين و آگاهي بخشي راهنماي برنامه درسي به سرگروههاي درسي استانها و مناطق و دبيران دوره متوسطه

۱

  الف- در مورد فیزیک دهم محتوای آموزش (لوح‌های فشرده) توسط دبیرخانه با مشارکت استانها تهیه و ارسال می‌شود. استانها باید نسبت به تکثیر و ارسال آن برای همکاران و بکارگیری محتوا توسط همکاران اهتمام بورزند.

    ب- تدوین شیوه نامه ارزشیابی مستمر برای درس فیزیک. در این مورد با مشورت سرگروههای محترم در طول سال یک شیوه نامه مناسب تدوین خواهد شد.

پائیز ۹۶

۳-تدوين نحوه ارزشيابي،روش تدريس،تعيين ملزومات و امكانات و...دروس پايه دهم و يازدهم

۲

سرگروههای استانی جهت هماهنگی بهتر یک کارگاه حضوری یا مجازی برای سرگروههای مناطق و نواحی استان خود برگزار کرده و اهداف و شیوه نظارت بالینی را برای آنها تشریح می‌کنند.

نیمه آبان۹۶

۱-برگزاري كارگاه آموزشي با محتواي نظارت باليني

راهبري حرفه اي معلمان و نظارت بر عملكرد آنان(نظارت باليني)

۲

۴

سرگروههای استانی یا اعضای گروه استان در مجموع حداقل چهار بازدید از چهار مدرسه متفاوت استان انجام داده همراه با گزارش تحلیلی برای دبیرخانه ارسال می‌دارند. بازدید سرگروههای درسی مناطق توسط سرگروه استان رصد شده و در قسمت ارزشیابی سالیانه آنها منظور می‌شود و لزومی به ارسال مستندات آن برای دبیرخانه نیست.

طول سال تحصیلی تا پایان اردیبهشت ۹۷

۲-بازديد سرگروه استاني از حداقل ۴ مدرسه استان و بازدید سرگروههای درسي مناطق از مدارس همراه با گزارش تحلیلی

۲

چون در برخی از مناطق یک سرگروه برای چند رشته درسی وجود دارد، در این موارد، در بازدید از کلاسهای درس حتما از دبیران هم رشته استفاده شود.

طول سال تحصیلی تا پایان اردیبهشت ۹۷

۳-بازديد حداقل يكي از دبيران هم رشته از كلاس دبير و ارائه گزارش بر اساس فرم ها و شاخص ها به سرگروههاي درسي(نظارت همتا)

۱۰

در این بند سرگروه‌های استانها مطابق عنوان تعیین شده برای استان خود با مشارکت اعضای گروه و دبیران توانمند استان بر طبق نمونه طرح درسهای ارائه شده در سایت دبیرخانه راهبری اقدام به تدوین طرح درس برای یکی از عناوین فیزیک یازدهم می‌کنند.

تذکر: از آنجائیکه فیلم آموزشی ۳۰ دقیقه‌ای بر مبنای همین طرح درس باید تهیه شود، تدوین این طرح درس اهمیت ویژه‌ای دارد

آخر بهمن ۹۶

۱-تالیف طرح درس از مباحث کتاب فیزیک 2(یازدهم)

مشاركت در آموزش و توانمند سازي دبيران(راهبردهاي ياددهي و يادگيري)

۳

۱۰

بر اساس طرح درس تدوین شده در بند ۱-۳ یک فیلم آموزشی ۳۰ دقیقه‌ای در کلاس درس(مشابه جشنواره الگوهای برتر تدریس) تهیه و برای دبیرخانه ارسال گردد.

آخر بهمن ۹۶

۲- تهیه فیلم آموزشی (۳۰) سی دقیقه ای از مباحث فیزیک ۲(یازدهم) مطابق طرح درس بند ۱

۴

درصورت تامین بودجه و برگزاری همایش کشوری کسب امتیاز این ردیف منوط به حضور فعال سرگروه محترم در این همایش می‌باشد.

تا پایان اردیبهشت ۹۷

۳-برگزاری و شرکت در گردهمائی های استانی  و کشوری

۴

در سایت یا وبلاگ یا تلگرام، مشابه سال گذشته بطور مجازی فضایی را برای ارتباط پرسش و پاسخ همکاران پیرامون مباحث کتابهای درسی و شیوه‌های تدریس ایجاد نموده و آدرس آن را برای نظارت و ارزشیابی به اطلاع دبیرخانه کشوری رسانده شود.

طول سال تحصیلی تا پایان اردیبهشت ۹۷

۴-طراحی کلینیک مجازی پرسش و پاسخ

۸

در این فعالیت دبیرخانه استانها را بر اساس کتابهای رشته ریاضی و تجربی به دو گروه دسته بندی کرده و هر استان یک نمونه سوال برای امتحان نوبت اول و یک نمونه برای نوبت پایانی برای کتابهای دهم و یازدهم طراحی و بر اساس دستورالعمل به دبیرخانه ارسال می‌کند.

آبان و اسفند ۹۶

۱-طراحی  نمونه سوال امتحانی برای نوبت اول و پایانی فیزیک دهم و یازدهم (۴ نمونه)

ارزيابي و تجزيه و تحليل سوالات و نتايج امتحانات(نهايي،هماهنگ و داخلي)

۴

۲

بازبینی ۵درصد اوراق (حداق ۱۰ برگ) از امتحانات نهایی چهارم در رشته ریاضی و تجربی

تا نیمه خرداد ۹۷

۲-بازبینی ۵ درصد اوراق امتحانهای داخلی و نهائی

۲

هر استان با توجه به نتایج امتحان نهایی خرداد ۹۶، مناطق ضعیف خود را مشخص و راهکارهای لازم جهت ارتقاء سطح آموزش در آن منطقه را ارائه کرده و گزارش آنرا برای منطقه و دبیرخانه ارسال می‌دارد

آخر آبان ۹۶

۳- تحلیل نتایج امتحان نهائی خرداد ۹۶ در مورد مناطق ضعیف و ارائه بازخورد و پیشنهاد مناسب.

۴۰

هر استان فقط چهار فعالیت بومی را در برنامه عملیاتی خود درج نموده و گزارش انجام آنرا برای دبیرخانه ارسال می‌دارد

طول سال تحصیلی تا پایان اردیبهشت ۹۷

ا اجرای حداقل ۴ فعالیت بومی و ارائه گزارش آن

برنامه هاي بومي و استاني

۵

۱

 

تکمیل و ارسال فرم مشخصات سرگروه و اعضای گروه مطابق جدول مندرج درسایت دبیرخانه

۲۰ مهر ۹۶

۱- تكميل و ارسال فرم مشخصات سرگروه استان و اعضاي آن

ساير

۶

۳

 

پایان مهر ۹۶

 ۲- تنظيم و ارسال برنامه عملياتي استان

۳

 

طول سال تحصیلی

 ۳- به روز رساني وبلاگ يا سايت گروه

۳

 

طول سال تحصیلی تا پایان اردیبهشت ۹۷

  ۴- ارسال گزارش ارزشیابی استان از عملکرد گروه شهرستانها و مناطق