طراحی نمونه سوالهای امتحانی - 1396/07/15

 

با سلام و احترام   

سرگروههای محترم دستورالعمل و تقسیم بندی استانها را برای  طراحی 4 نمونه سوال طبق برنامه عملیاتی از لینک زیر دریافت نمایند.

جدول تقسیم بندی استانها برای طرح سوال

http://fizik.gam2.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000000174&block=announcement&id=1184647