اطلاعیه تهیه و تدوین مقالات پذیرفته شده جهت ارایه به صورت پوستر - 1396/06/05

به اطلاع نویسنده (یا نویسندگان) محترم که مقاله آنها برای ارائه به صورت پوستر در هیجدهمین کنفرانس آموزش فیزیک و هشتمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه پذیرفته شده است، می رساند . زمان ارائه پوستر شما طبق برنامه زیر تعیین شده است:

  • ساعت 16:30 تا 17:30 روز سه شنبه 14/06/1396 (نوبت بعد از ظهر )
  • ساعت 10:45 تا 11:45 روز پنج شنبه 16/06/1396 (نوبت صبح)

لطفا درهنگام ارائه پوستر در زمان تعیین شده برای تعامل با بازدید کنندگان در کنار پوستر خود حضور داشته باشید.
مستدعی است هنگام تنظیم پوستر نکات زیر را رعایت فرمایید:
۱. برای ارائه هر پوستر در کنفرانس، فضایی معادل 60 (عرض) × 80 (ارتفاع) سانتیمتر (برای پوستر های عمودی Portrait) و نیز فضایی معادل  ٨۰ (ارتفاع) و ۱٢۰ (طول) (برای پوسترهای افقی Landscape ) به صورت میز نقشه کشی های موجود در دانشگاه برای نصب پوسترها در نظر گرفته شده است. متمنی است متن پوستر را طوری تهیه فرمایید که از فاصله حدود یک و نیم متری خوانده شود.
۲. متمنی است در صورتی که به هر دلیلی از شرکت در کنفرانس منصرف شدید، در اولین فرصت کمیته علمی را مطلع فرمایید تا خللی در اجرای برنامه کنفرانس پیش نیاید.
3. حضور شما در دست کم یکی از زمان های برنامه فوق برای دریافت «گواهی ارائه پوستر » الزامی است.

4. از پوسترهای پذیرفته شده ارزیابی به عمل خواهد آمد. هیچ اجباری در نحوه طراحی پوستر وجود ندارد و نویسندگان می توانند بر اساس خلاقیت خود نسبت به طراحی پوستر اقدام نمایند.
ضمناً طبق روال معمول از مقاله دهندگانی که بدون اطلاع قبلی مقاله خود را در کنفرانس ارائه نکنند، تا دو سال مقاله دیگری پذیرفته نخواهد شد.

 

با احترام
کمیته علمی هیجدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران

و هشتمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه