نفرات برتر سيزدهمين دوره جشنواره الگوهاي تدريس برتر درس فيزيك در مرحله كشوري - 1396/04/29

مرحله كشوري جشنواره الگوهاي تدريس برتر درس فيزيك 1(علوم تجربي) از روز بيست وسوم  لغايت بيست وششم تيرماه به ميزباني استان خراسان رضوي ( محل استقرار دبيرخانه راهبري كشوري درس فيزيك ) در شهر مقدس مشهد برگزار و با معرفي نفرات برتر به كار خود پايان داد..

اين جشنواره در سه مرحله منطقه اي ، استاني و كشوري برگزار مي گردد كه در مرحله كشوري 32 نفر از برگزيدگان استان ها شركت داشتند كه با ارائه تدريس هاي خود در حضور پنج داور ، در پنج محور 1- طرح درس ، 2- تخصصي  تدريس 3- تكنولوژي آموزشي 4- روش تدريس 5- روان شناسي تدريس شان مورد ارزيابي قرار گرفت و در پايان هيأت داوران با صدور بيانيه اي ، مطابق جدول پيوست نتيجه برگزاري جشنواره را اعلام نمودند.

در مراسم اختتاميه اين جشنواره جناب آقاي مهندس افشاني ، مدير كل محترم دفتر آموزش متوسطه نظري با تأثير گذار خواندن برگزاري جشنواره الگوهاي تدريس برتر در كيفيت بخشي به آموزش ابراز اميدواري كرد كه با تلفيق فيلم هاي توليد شده در اين جشنواره با طرح درس هاي ارائه شده و ... بسته آموزشي مناسبي براي فيزيك پايه دهم توليد براي استفاده دبيران در آموزش اين درس در اختيارشان قرار گيرد.

در پايان جشنواره از برگزيدگان و شركت كنندگان در جشنواره با اهداي لوح تقدير ، تنديس و جوايز نقدي تجليل بعمل آمد.

http://dnp.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000830&block=news&id=427157