هیجدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و هشتمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه - 1396/03/25

هیجدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و هشتمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه
✅برگزاری (دانشکده فنی و حرفه ای تبریز،  ۱۴-۱۶ شهریور۱۳۹۶)
✅آخرین مهلت ارسال مقاله ۲۵ تیر ۹۶
✅آخرین مهلت ثبت نام ۱۵ تیر ۹۶
صفحه اختصاصی کنفرانس: https://www.uipteachers.ir/Home/conference/6