ششمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی - 1396/03/25

"ششمین همایش نقش دانشمندان ایرانی- اسلامی در پیشبرد علوم تجربی" (رشت، دانشگاه گیلان)
✅زمان برگزاری 5 مرداد 96
✅مهلت ارسال مقاله 25 تیر 96
✅مهلت ثبت نام 15 تیر 96
✅ثبت نام با تاخیر 1 مرداد 96

صفحه اختصاصی همایش: https://www.uipteachers.ir/Home/conference/7