هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی - 1396/03/25

"هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی- اسلامی در پیشبرد علوم تجربی" (تهران، دانشکده فنی شریعتی)
✅زمان برگزاری 6 اردیبهشت 97
✅مهلت ارسال مقاله 15 فروردین97
✅مهلت ثبت نام 15 فروردین97
✅ثبت نام با تاخیر 20 فروردین 97

صفحه اختصاصی همایش: https://www.uipteachers.ir/Home/conference/9