اعضای شورای اجرایی دوره هفتم - سری سوم - 1396/03/25

مسعود شیبانی اصل     (رئیس اتحادیه )

سلیمان رسولی        (نایب رئیس و مسئول کمیته علمی اتحادیه، مدیر سایت)

علی عامیر               (خزانه دار اتحادیه و مسئول کمیته روابط عمومی )

مرضیه عصمتی          (منشی اتحادیه و مسئول دبیرخانه دایمی اتحادیه)

محمد حسن بیاتانی    (دبیر جشنواره فیزیک و عضو شورای اجرایی)

 سیدسعیدعرب         (عضو شورای اجرایی)

امیرعلی خلیلی مقدم  (عضو شورای اجرایی)

رضا خاکسار              (عضو علی البدل اول و مسئول کمیته دانش آموزی)

معصومه شاهسواری   (بازرس اتحادیه )

اسفندیار معتمدی       (بازرس علی البدل و مسئول کمیته بزرگداشت مقام معلم)

همکاران دیگر شورای اجرایی دوره هفتم عبارتند از: اسفندیار معتمدی ، مهدیه جلیلی هزاوه، عبدالحسن بصیره، سیروان مردوخی، حسن اتحادمهرآباد