شورای اجرایی دوره هفتم - سری اول - 1396/03/25

محمد حسن بیاتانی     (رئیس اتحادیه ) 

دکتر آزیتاسیدفدایی    (نایب رئیس اتحادیه ) 

سلیمان رسولی        ( مسئول کمیته علمی اتحادیه، مدیر سایت)

مسعود شیبانی اصل  (خزانه دار اتحادیه )

علی عامیر               (منشی و مسئول کمیته روابط عمومی )

مرضیه عصمتی          (مسئول دبیرخانه)

 سیدسعیدعرب         (عضو شورای اجرایی)

امیرعلی خلیلی مقدم  (عضو علی البدل اول)

رضا خاکسار              (عضو علی البدل دوم و مسئول کمیته دانش آموزی)

معصومه شاهسواری   (بازرس اتحادیه )

اسفندیار معتمدی       (بازرس علی البدل و مسئول کمیته بزرگداشت مقام معلم)

همکاران دیگر شورای اجرایی دوره هفتم عبارتند از: اسفندیار معتمدی ، خانم بیاتانی، عبدالحسن بصیره، شاهرخ لقایی، سیروان مردوخی، حسن اتحادمهرآباد