اولین جلسه کمیته علمی ششمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی - 1396/01/31

 اولین جلسه کمیته علمی ششمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی . چهارشنبه ۲۳/۱/۱۳۹۶ تهران دانشگاه فرهنگیان

حاضرین در جلسه همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی : سلیمان رسولی نایب رییس اتحادیه معلمان فیزیک ایران (عامفا). دکترسیامک خادمی معاون دبیرکل ملی یونسکو. استاد عبدالحسن بصیره رییس سابق دانشگاه کردستان. دکتر امیر اکباتانی استاد دانشگاه لرستان. دکتر عبدالرسول عمادی رییس سنجش اموزش وپرورش. استاد اسفندیار معتمدی از مولفین و مترجمین بنام کتب فیزیک. استاد امیرقربانی ویشکی رییس انجمن معلمان فیزیک گیلان و اولین رییس شورای اجرایی اتخادیه عامفا. استاد مسعود شیبانی اصل رییس اتحادیه معلمان فیزیک ایران و خانم مرضیه عصمتی رییس انجمن معلمان فیزیک تهران