کمیته برگزاری همایش - 1396/01/30

دبیر کمیته اجرایی:

  • آقای امیر قربانی ویشکی

اعضای کمیته اجرایی:

  • اعضای این کمیته از طرف انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان گیلان انتخاب شده و زیر نظر دبیر کمیته اجرایی فعالیت خواهند بود.