کمیته علمی همایش - 1396/01/30

 دبیر کمیتۀ علمی :

  • استاد عبدالحسن بصیره


اعضای کمیته علمی:

  • عبدالرسول عمادی ( مرکز سنجش آموزش و پرورش )
  • اسفندیار چهاربند ( مرکز منابع نیروی انسانی )
  • یونس کرامتی
  • امیر اکباتانی
  • سیامک خادمی( کمیسیون ملی یونسکو )
  • اسفندیار معتمدی(انجمن معلمان فیزیک شهرستانهای تهران)
  • سینا شیبانی
  • سلیمان رسولی (انجمن معلمان استان آذربایجان غربی)
  • امیر قربانی ویشکی (انجمن معلمان استان گیلان)