هزینه های شرکت در کنفرانس - 1396/01/28

 

هزینه ثبت نام با تخفیف در کنفرانس 700000 ریال

مهلت ثبت نام با تخفیف : 15 تیر 1396

توجه: شرکت کنندگان محترمی که تا این تاریخ ثبت نام نموده و هزینه ها را واریز کرده باشند می توانند از تخفیف ویژه استفاده کنند. افرادی که تا این تاریخ ثبت نام ننموده باشند و یا افرادی که ثبت نام نموده اما هزینه های ثبت نام و اسکان و تغذیه را تا این تاریخ پرداخت نکرده باشند مشمول تخفیف در ثبت نام نمی شوند.

هزینه ثبت نام بدون تخفیف در کنفرانس 950000 ریال (با تاخیر)

سه وعده غذای روزانه متعاقبا توسط کمیته اجرایی محاسبه و اعلام می گردد.

اسکان یک نفر در شبانه روز متعاقبا توسط کمیته اجرایی محاسبه و اعلام می گردد.

کلیه مبالغ از طریق سایت و با استفاده از سامانه پرداخت الکترونیکی به وسیله کارت های عضو سیستم شتاب قابل پرداخت خواهد بود