گروه بندی ارایه پوسترها در نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران - 1397/05/31

گروه بندی ارایه پوسترها در نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران جهت اطلاع از زمان ارایه طبق یبرنامه ای که متعاثبا اعلام خواهد شد.

تدریس فعال چند رسانه ای در درس فیزیک

نسا احمدزاده

1

A

نیروی کوریولیس عامل چه پدیده هایی است؟ 

رویا فروتنی

2

A

روش های نوین تدریس در آموزش فیزیک و کاربرد آن ها در پرورش خلاقیت فراگیران

محمدجواد دنیابین

3

A

بررسی امواج wifi بر گیاه لوبیا در فواصل مختلف

علی احسانی

4

A

بررسی تأثیر ارزشیابی کتبی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

رویا علیپور شهربابکی

5

A

تازه های علم فیزیک )فیزیک فراماده( 

صدیقه روستا

6

A

بررسی میزان علاقه مندی و دلایل افت دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان میناب و ارائه راهکار 

عادله کریمی حاجی خادمی

7

A

بررسي کارایی واثر بخشی برنامه درسی فیزیك سال دهم رشته ریاضي از منظر ...

علی بصائر

8

A

مطالبی نو از انرژی های نو

سمانه دیهیم

9

A

بررسی میزان درگیري فعال دانش  آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی با محتواي كتاب جدید التالیف فیزیک )2(

سودابه پوراحسان

11

A

تدریس خلاقانه و نوین فیزیک

حبیب سقاچی فیروزآبادی

11

A

آموزش مفاهیم الکتریسیته ساکن، بوسیله پویانمایی 

ناصر سلیمانی

12

A

ضرورت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ساختمان ها 

بهنام رحیم پور

13

A

راهکارهای مبتنی بر افزایش خلاقیت در آموزش فیزیک سال دهم

,. فرشته پاکروان

14

A

بیان تجربیات ساده از تلفیق درس وآزمایش 

ناهید سراب قوچان

15

A

معرفی شبیه ساز اندرویدی " Physics at School " و استفاده از آن در یادگیری مفاهیم فیزیک

طاهره لامع

16

A

ساخت میدان دید سنج نجومی با کاغذ آ4

مهدی نظام آبادی

17

A

بررسی ساختاری آموزش فیزیک به روش POE

عالیه صداقت 

18

A

دست ساخت های جذاب و ساده ویژه مقاومت الکتریکی 

محسن یداله نبی

19

A

انرژی خورشیدی و راههای استفاده از آن با تاکید بر سیستم فوتوولتائیک و بکار گیری این سیستم در استان لرستان

فاطمه سلامی

21

A

شبیه سازی و نحوه کالیبره کردن مدار مربوط به دروغ سنج

امین رحمانیان

21

A

آیا بکارگیری همزمان و ترکیب دو روش تدریس در کلاس درس می تواند بر میزان یادگیری عمیق مفاهیم اثر گذارد ؟

طاهره لامع

22

A

آزمایش با حسگرهاي مقاومتي LDR و NTC 

محمد سیاري زاده

23

A

تحلیل تمرینها و فعالیتهای کتاب فیزیک دهم بر مبنای طبقه بندی بلوم 

مژگان دورنما

24

A

بررسی اثر بخشی برنامه آموزشی فعال فناورانه بر باورهای خود کارآمدی دانش آموزان در درس فیزیک2

سیده عطیه کابلی

25

A

بررسی کج فهمی های رایج دانش آموزان دوره متوسطه در مبحث نیروهای مرکز گرا و شبه نیروهای گریز از مرکز

محمد علیپورزاده

26

A

بررسی اثربخشی روش POE )پیش بینی- مشاهده- توضیح( در تدریس و آموزش پدیده ی فوتوالکتریک

طاهره رضایی ثانی

27

A

کاشفان قانون لنز در کلاس من 

زهرا صانعی 

28

A

بررسی درک دانش آموزان پسر دوره ی پیش دانشگاهی از مفاهیم سینماتیک به کمک چهارچوب نظری APOS

مصطفی اسدی

29

A

تحلیل محتوا و مقایسه¬ی کیفی و کمی کتاب فیزیک2 نونگاشت با کتاب فیزیک3 و آزمایشگاه در نظام آموزشی پیشین 

فاطمه تفکری

31

B

شیوه ی آموزش فیزیک در دوره ی ابتدایی 

شراره حداد

31

B

آموزش ماهیت علم و مولفه¬های آن با استفاده از روش تدریس مدلسازی 

حامد ترحمی

32

B

آزمایشگاه مجازی با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی برای آموزش درس فیزیک

فاطمه امیدفر

33

B

تحلیل و ارزیابی نسخه اولیه کتاب درسی فیزیک دوازدهم بر اساس تکنیک ویلیام رومی

مهران سور

34

B

روش¬های بهبود سطح فراگیری دانش¬آموزان در درس فیزیک 

انسیه خلیلی درمنی

35

B

مطالعۀ تبدیل پرتو تخت به پرتو گوسی با خواص اپتیکی غیر خطی و ضرایب شکست متفاوت در nm0411=λ

نرجس شکیبافرد

36

B

نقش یادگیری همراه در آموزش فیزیک

محسن یداله نبی

37

B

نقش، مزایا و معایب آزمایشگاه مجازی در آموزش فیزیک: قانون دوم نیوتن به عنوان یک مثال کاربردی

اعظم امینیان

38

B

نیاز سنجی دانش موضوعی و تربیتی معلمان فیزیک بر اساس مطالعه کیفی محتوای درسی دانشگاه فرهنگیان

محمد ساکی

39

B

قانون لنز، قانون یا الگو؟

بابک حیدری

41

B

شناسایی فاکتورهای کلیدی و رتبه بندی روش های تدریس مشارکتی در درس فیزیک با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

فاطمه شجاعی

41

B

بررسی نحوه ی حل مسئله ی فیزیک دانش آموزان با استفاده از استراتژی تفکر با صدای بلند 

مرتضی امینی

42

B

چگونگی افزایش بهره وری آموزش درس آزمایشگاه علوم تجربی با به کاربردن شیوه ی همیار معلم 

ناهید شادفر

43

B

تحلیل محتوای کتاب فیزیک دهم رشته تجربی با توجه به مولفه¬های تقویت یادگیری خودراهبر 

عارف عابشی پور

44

B

بررسی و تطبیق محتوای کتب فیزیک ایران و قرقیزستان 

محسن خرمدل

45

B

تحلیل محتوای کتاب فیزیک دهم رشته ریاضی به روش ویلیام رومی و حیطه شناختی بلوم

عارف عابشی پور

46

B

تجربۀ تدریس معکوس در پایۀ دهم تجربی

مرضیه عصمتی

47

B

تحلیل محتوای کتاب فیزیک پایه یازدهم تجربی بر اساس الگوی مریل

صدیقه کرفتی

48

B

تأثیر کار عملی در یادگیری و دستیابی به آموزش مؤثر در علم فیزیک 

نیره آلیس

49

B

بررسی بد فهمی های رایج دانشجویان فیزیک دانشگاه فرهنگیان از مفهوم گشتاور و ارائه راهکار مناسب جهت رفع این کج فهمی ها

محمد علیپورزاده

51

B

نگاهی دوباره به اهمیت و نقش گروههای آموزشی و بیان تجارب گروه درسی فیزیک شهرستان اسلامشهر 

فاطمه قاسمی

51

B

عوامل موثر ضعف در قسمت حل مسائل فیزیک دانش آموزان دبیرستان شهید اندرزگو2)دوره دوم( 

رسول تازش

52

B

چگونه موارد انتزاعی و غیر ملموس فیزیک را آموزش بدهیم؟

یونا نوول

53

B

اهمیت آزمایشگاه مجازی در آموزش محتوای فیزیک با تاکید بر سایت جامع وتعاملی شبیه سازی «PhET» جهت بهبود استقلال یادگیری و درک مفهومی

امید پارسا

54

B

تحلیل و بررسی سوالات فیزیک آزمون های آزمایشی دوره نهم متوسطه اول از نظر نوع ارزشیابی، سطح دشواری سوالات و رویکرد دانش آموزان در پاسخگویی به آنها

یاشار بهمند

55

B

چالش های عملی و هیجان انگیز از مفاهیم الکتریسیته و مغناطیس

  حسن اتحادمهرآباد

56

B

بررسی تاثیر انجام آزمایش های کتاب فیزیک بر افزایش یادگیری و یادسپاری

فاطمه زارع بیدکی

57

B