اطلاعیه معرفی پلاک خودروهای شخصی شرکت کنندگان نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران، شیراز، شهریور۹۷ - 1397/05/31

به اطلاع همکاران گرامی که با اتومبیل شخصی به محل کنفرانس شیراز تشریف می آورند، می رسانیم

که جهت هماهنگی با دانشگاه نام و نام خانوادگی ، مدل و شماره اتومبیل خود را حداکثر تا سه شنبه 97/5/30 برای

سرکار خانم روستا با شماره 09173015837 به اشتراک بگذارند.