کارگاه های پذیرفته شده همراە با موضوع و زمان ارایه در نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران - 1397/05/31

کارگاه های پذیرفته شده همراە با موضوع و زمان ارایه در نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران
✳️ شیراز، ۵ تا ٨ شهریور 97 

⚛⚛⚛⚛⚛

قابل توجه همکاران گرانقدر متقاضی شرکت در کارگاه های کنفرانس نوزدهم 

لطفا با مطالعه لیست کارگاه ها و برنامه زمان بندی آنها ، در صورت تمایل به شرکت در هر یک از کارگاه ها ، جهت ثبت نام با جناب آقای کارگر(با شماره تلفن : ۰۹۳۶۷۳۰۴۳۷۸) در پیام رسان واتساپ هماهنگ بفرمایید.
متاسفانه در فایل قبلی اشتباه تایپی به وجود آمده بود.
ظرفیت کارگاه ها محدود میباشد.

https://www.uipteachers.ir/Home/page/363