اطلاعیه مهم کمیته اجرایی درخصوص آخرین مهلت ثبت نام و واریز وجه نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران . شیراز، شهریور ۹۷ - 1397/05/18

متاسفانه علی رغم فرصت چهار ماهه ثبت نام و نهایی کردن آن، تعدادی از همکاران موفق به پرداخت حق ثبت نام و رزرواسیون خود نشده اند، از طرفی دانشگاه به عنوان میزبان برای برنامه ریزی نیاز به آمار داشت، نهایت فرصتی که به ما داده شد، ۱۵ مرداد بود .
اما با توجه به تماس مکرر تعدادی از همکاران، که به دلیل کندی ارتباط اینترنتی ،موفق به نهایی کردن ثبت نام نشده اند ،قرار بر این  شد که در روزهای  شنبه  ،یکشنبه و دوشنبه (۲۰ الی ۲۲ مرداد ماه) سایت باز و ثبت نام جامانده ها صورت گیرد .

به این وسیله از همکاران محترم تقاضا داریم نسبت به پرداخت حق ثبت نام و رزرواسیون غذا و اسکان اقدام کنند، چون به هیچ عنوان در زمان پذیرش، ثبت نام انجام نخواهد شد.
در ضمن هزینه ای که دوستان بابت غذا پرداخت خواهند کرد هم شامل وعده های روزانه هم میان وعده  ها خواهد بود.

 

بااحترام

انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان فارس و

کمیته اجرایی نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران . شیراز، شهریور ۹۷