فرمت پوستر و فایل پاور پوینت ارایه مقالات در نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران- شیراز، شهریور 97 - 1397/05/06

لینک دانلود فایل پاورپویینت سخنرانی:

فرمت  فایل پاور پوینت پیشنهادی جهت ارایه مقالات بصورت سخنرانی در نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران- شیراز، شهریور 97

 

 

 

لینک دانلود فایل ارایه پوستر:

فرمت ارایه مقالات پوستری  در نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران- شیراز، شهریور 97