فراخوان مجموعه کارگاههای آموزش فیزیک در نوزدهمین  کنفرانس آموزش فیزیک ایران و نهمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه شیراز - 1397/04/24

اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران قصد دارد همزمان با نوزدهمین  کنفرانس آموزش فیزیک ایران و نهمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه؛ مجموعه کارگاههای آموزش فیزیک را در محورهای زیر و با موضوعیت کتاب های درسی فیزیک سال دهم و یازدهم ودوازدهم و نیز کتاب آزمایشگاه علوم تحربی دهم و یازدهم متوسطه دوم برگزار نماید:

محورها
- روش تدریس
- ارزشیابی
- آزمایش با وسایل ساده
- مدیریت کلاس
- یادکیری الکترونیکی
- باز آموزی فیزیک
- عمومی

-....

از کلیه اساتید، کارشناسان، محققان و دبیران و علاقه مندان به تدریس کارگاههایی با محورهای فوق درخواست می شود تا 10 مرداد 1397 فرم مشخصات مدرس و فرم پیشنهاد کارگاه (برای هر عنوان کارگاه یک فرم جداگانه) را تکمیل و به آدرس الکترونیکی hamidnezhadiangmail.com و info@uipteachers.ir
ارسال نمایند.

از بین پیشنهادهای رسیده و بر اساس تصمیم کمیته علمی تعدادی برای ارائه در کنار هیجدهمین  کنفرانس آموزش فیزیک و ششمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه از روز 5 شهریور لغایت 8 شهریور (شیراز، دانشگاه شیراز) انتخاب خواهند شد.
ثبت نام پیشنهاد دهندگان عناوین کارگاه هایی که همراه با کنفرانس برگزار می شوند الزامی است.

همچنین از ارائه دهندگان پیشنهاد برای ارائه سایر عناوین کارگاه هایی که مناسب تشخیص داده شوند با توجه به شرایط و موضوع در طول سال و در صورت نیاز  دعوت خواهد شد.

زمان، مکان و عناوین کارگاهها و نحوه ثبت نام در آنها پس از تصمیم نهایی کمیته علمی اعلام خواهد شد.

دانلودها:

فرم مشخصات مدرس
فرم پیشنهاد کارگاه

بااحترام

کمیته علمی نوزدهمین  کنفرانس آموزش فیزیک ایران

 و نهمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه
 

سوالات یا ابهامات خود را علاوه بر ایمیل فوق می توانید با اکانتهای ترجیحا واتساپ یا تلگرامی زیر در میان بگذارید:

09173378567 و  @aliakbari310