تمدید مهلت ارسال مقاله به نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران - ۵ تا ۸ شهریور ۱۳۹۷ شیراز - 1397/04/03

تمدید مهلت ارسال مقاله توسط کمیته علمی نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و نهمین کنفرانس  فیزیک و آزمایشگاه اعلام شد؛

باسلام خدمت همکاران ارجمند
 کمیته علمی کنفرانس نوزدهم با توجه به گرفتاری همکاران در فصل امتحانات و نیز ماه مبارک رمضان بنا به درخواست همکارانی که تمایل به ارائه مقاله داشتند تصمیم گرفت که مهلت ارسال مقاله را به مدت ده روز یعنی تا پانزدهم تیرماه 97 تمدید کند.
 لذا همکاران تا آن تاریخ فرصت ارسال مقاله را خواهند داشت.

⚛️نوزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران