تماس با دبیرخانه همایش - 1397/02/25

تلفن  :    55025858  - 021

ایمیل: .changi@shariaty.ac.ir

آدرس: تهران- میدان بهمن - بلوار شهید تندگویان- خیابان میثاق جنوبی- خیابان دانشگاه - دانشکده فنی و حرفه ای دخترانه دکتر شریعتی