ساختار سازمانی و هیات رییسه کنفرانس - 1397/02/10

  • جناب آقای عبدالرسول احمدی ریس کنفرانس(مدیرکل آموزش وپرورش استان فارس)
  • جناب آقای حمید مصطفی نژاد (ریس کمیته برگزاری کنفرانس)
  • جناب آقای فرهنگ کریمی  (دبیر کمیته علمی)
  • سرکارخانم زهرا علی اکبری   (دبیر کمیته اجرایی)