تاريخ هاي مهم کنفرانس - 1397/02/10

◀️  شروع ثبت نام 11 اردیبهشت

◀️  مهلت ارسال مقاله  ۵تیرماه

◀️  اعلام نتایج داوری اولیه مقالات ۱۵ تیر ماه 

◀️  فرصت ارسال مقالات اصلاح شده ۲۵ تیر ماه

◀️  اعلام نتایج نهایی ۵ مرداد ماه

◀️  پایان ثبت نام  و پرداخت هزینه ۱۰مرداد ماه

◀️  شروع پذيرش کنفرانس  5 شهريور 1397

◀️  افتتاحيه بعداز ظهر 5 شهريور 1397

◀️  شروع برنامه های کنفرانس صبح روز   6 شهريور 1397 الی عصر روز ۷ شهریور 

◀️  اختتاميه کنفرانس  صبح روز  8 شهريور 1397