اهداف و موضوعات مورد بحث - 1397/02/10

 

 • اعتلاي سطح آموزش فيزيک در کشوراز طريق ارائه‌ي رويکردهاي مختلف در آموزش و نوآوري‌هاي آموزشي و خلاقيت در آموزش فيزيک
 • آشنا کردن معلمان فيزيک با تازه‌ترين روش‌هاي آموزشي و ارتقاي سطح مهارت­هاي حرفه­اي مانند بکار بردن برد هوشمند در تدريس، انجام آزمايشات، توليد محتواي الکترونيکي و ...
 • تعميم و تعميق روابط علمي، آموزشي و پژوهشي بين اتحاديه و اعضاء پيوسته اتحاديه (انجمن‌هاي علمي آموزشي معلمان فيزيک استان­ها)
 • حفظ و گسترش ارتباط با انجمن‌ها و مؤسسات علمي، آموزشي و تحقيقاتي در داخل و خارج از کشور در راستاي تبادل اطلاعات علمي و به منظور همکاري و آگاهي از پيشرفت‌هاي جديد در امر آموزش و پژوهش فيزيک (مانند ارتباط با مرکز سرن و ...)
 • ايجاد تعامل با مقامات مسؤل در تحقيق و ارزشيابي مستمر و دادن بازخورد مناسب جهت تجديد نظر در برنامه‌ها و کتب درسي و هماهنگ کردن اصطلاحات علمي به منظور بهبود سطح منابع و کتاب‌هاي  فيزيک.
 • ايجاد ارتباط ساليانه مستمر و متقابل با دانشگاه­هاي فرهنگيان و شهيد رجايي و نيز اعضاء پيوسته اتحاديه ( انجمن استان­ها) با پرديس­هاي دانشگاه فرهنگيان به منظور رفع نيازهاي علمي، آموزشي، پژوهشي و تخصصي اعضاء شرکت‌کننده در کنفرانس
 • حرکت در راستاي ايجاد هماهنگي بين تمام نهادها، ارگان‌ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي در حوزه آموزش فيزيک مانند وزارت آموزش و پرورش، دفتر تأليف کتاب‌هاي درسي فيزيک، سازمان نوآوري‌هاي آموزشي، پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش و شرکت‌هاي توليد کننده صنايع آموزشي.
 • شناسايي و تدوين نيازهاي پژوهشي و مشکلات فرآيند ياددهي‌يادگيري در حوزه آموزش فيزيک و ارائه راهکارهاي عملي جهت حل آنها
 • تعميق دانش و بينش علمي معلمين فيزيک بابهره‌گيري ازتمام ظرفيت­هاي کميته علمي کنفرانس
 • ارائه راهکارهاي عملي جهت تمهيد امکانات، اشاعه و ترويج روش­هاي نوين تدريس معلمين فيزيک در تمام سطوح متناسب با ابزار و وسايل کمک آموزشي عصر حاضر
 • معرفي، تجليل و قدرداني از پژوهشگران حوزه آموزش فيزيک و مدرسان ممتاز فيزيک کشور که به پيشرفت‌هاي علمي شايسته‌اي نايل شده‌اند و همچنين کساني که به نحوي خدمات برجسته‌اي در پيشبرد هدف‌هاي آموزش فيزيک داشته‌اند.
 • بررسي مسايل و نکاتي که به پيشرفت آموزش فيزيک در کشور کمک کند و ارائه نتيجه بررسي به شکل پيشنهاد به مقامات ذيربط
 • معرفي محصولات آموزشي مراکز توليدي يا عرضه کننده صنايع آموزشي کشور جهت استفاده معلمين در کلاس‌ها
 • انجام  فعاليت‌هاي آموزشي در قالب برگزاري دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت (درصورت تأييد وزارت آموزش و پرورش) و تشکيل کارگاه‌هاي تخصصي و نشست‌هاي علمي
 • ايجاد فضاي مناسب جهت ارائه نتايج طرح‌هاي علمي پژوهشي در زمينه آموزش فيزيک