مخاطبان کنفرانس  - 1397/02/10

 

1. نمايندگان انجمن‌هاي علمي آموزشي معلمان فيزيک استان‌هاي کشور و معلمان فيزيک سراسر کشور

2. کارشناسان و کارشناس مسئولين پژوهشسراهاي سراسر کشور

3. معلمان دروس علوم تجربي متوسطه ، فيزيک، شيمي، رياضي، زمين­شناسي، معلمان هنرستان‌هاي فني حرفه‌اي مرتبط با فيزيک، جغرافيا و ...

4. اساتيد دانشگاهي فعال در حوزه فيزيک، آموزش فيزيک و تعليم و تربيت (علوم تربيتي)

5. دانشجو معلمان پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و اساتيد دروس فيزيک و دروس شاخه‌هاي مختلف علوم پايه، علوم تجربي و علوم تربيتي

6. دانشجويان رشته‌هاي آموزش فيزيک، آموزش شيمي و آموزش رياضي از سراسر دانشگاه ها به ويژه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

7. دانشجويان تحصيلات تکميلي که پايان نامه‌ي خود را در حوزه تعليم و تربيت به نگارش در مي­آورند

8. صاحب­نظران انديشمندان و پژوهشگران حوزه آموزش فيزيک، آموزش فيزيک و تعليم و تربيت

9. محققين و پژوهشگران علاقمند به کارهاي آزمايشگاهي، ترويج علم درجامعه و فعال در حوزه هاي ذيربط