تمدید مهلت ارسال مقاله به هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی - 1397/01/16

به اطلاع شرکت کنندگان هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی (تهران، دانشکده فنی شریعتی، 31 خرداد 1397) می رساند درجلسه روز 22 فروردین 1397 کمیته علمی کنفرانس  در دانشگاه فنی و حرفه ای  تقاضای مکرر تعدادی از ثبت نام کنندگان برای تمدید مهلت ارسال مقاله که به دفتر کمیته علمی کنفرانس از طریق ایمیل یا بصورت حضوری یا تلفنی و تلگرامی واصل شده بود، مطرح گردید.

علاوه بر همکاران فرهنگی که پس از ایام تعطیلات نوروزی، اغلب متقاضیان شرکت در کنفرانس با اشاره به تقارن آخرین مهلت ارسال مقاله با سفرو دید و یازدید نوروزی خواستار تمدید مهلت ارسال مقاله به کنفرانس بودند . از سوی دیگر تعدادی از همکاران که ثبت نام آنها تایید نشده بود، امکان ارسال مقاله را نیافته و مصرا درخواست داشتند که امکان ارسال مقالات خود را باز یابند.

در نهایت با توجه به تصمیم کمیته محترم علمی و نظر به همکاری تنگاتنگ کمیته محترم داوری،  تاریخ آخرین مهلت ارسال مقاله  از امروز به شکل زیر تمدید گردید تا این دسته از بزرگوارانی که مایل به شرکت در کنفرانس و ارسال مقاله هستند، فرصت کافی جهت ثبت نام، نگارش و ارسال مقاله پیدا کنند. این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید مجدد نبوده، از همکاران خواهشمند است، بلافاصله اقدام به ارسال مقاله نموده و ارسال را به روزهای پایانی موکول نفرمایند:

❇️تغییرزمان برگزاری هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی (تهران، دانشکده فنی شریعتی) به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷

✅تمدید مهلت ارسال مقاله به هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی  تا 21 خرداد ۱۳۹۷

✅تمدید مهلت ثبت نام در هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی  تا 21 خرداد ۱۳۹۷

کمیته علمی

هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی