کمیته علمی همایش - 1396/11/05

 دبیر کمیتۀ علمی :

 • استاد عبدالحسن بصیره


اعضای کمیته علمی:

 • دکتر عبدالرسول عمادی ( مرکز سنجش آموزش و پرورش )
 • دکتر معراج رجایی (دانشگاه فنی و حرفه ای)
 • دکتر مهری چنگی آشتیانی (دانشکده فنی شریعتی)
 • دکتر یونس کرامتی (پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران)
 • دکتر امیر اکباتانی (دانشگاه لرستان)
 • دکتر سیامک خادمی( وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری )
 • استاد اسفندیار معتمدی(انجمن معلمان فیزیک شهرستانهای تهران)
 • استاد سینا شیبانی
 • دکتر سلیمان رسولی (انجمن معلمان استان آذربایجان غربی)
 • دکتر رضا زنگنه مطلق (دانشگاه فنی و حرفه ای)
 • مهندس محمدرضا جلیلی (دانشکده فنی شریعتی)