فراخوان و محورهای همایش - 1396/11/05

 

محور های همایش

  • بررسی فعالیتهای دانشمندان ایرانی - اسلامی در حوزه علوم تجربی
  • اهمیت روز آمد کردن برخی متون کهن دانشمندان ایرانی - اسلامی و بازتاب آن در کتابهای درسی مدارس و دانشگاهها
  • بررسی تاثیر دانشمندان ایرانی - اسلامی درپیشرفت علوم و فنون در جهان
  •  نقد و بررسی دیدگاه های علمی دانشمندان ایرانی - اسلامی
  •  نگاه نقادانه برعلوم تجربی دانشمندان ایرانی - اسلامی و ارتباط آن با علوم نوین
  •  بررسی تأثیر دیدگاه ها و ترجمه ی آثار دانشمندان ایرانی - اسلامی بر دانشمندان عصر میانه ی اروپا
  • تاثیر دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی اسلامی بر تحولات علمی اروپا
  • نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در علوم فنی و حرفه ای

موضوع مقاله ها

مقاله های ارسالی باید حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان بوده و کپی برداری و ترجمه محض از سایر منابع  علمی نباشد.  مقاله هایی که با موضوعات زیر در ارتباط باشند در اولویت قرار دارند:

 یک یا چند پدیده طبیعی از مفاهیم فیزیک مانند زمان، مکان، ماده، حرکت... را از دیدگاه یکی از دانشمندان ایرانی در دوران شکوفایی علم در ایران مورد بررسی قرار دهد.

-   یکی از شاخه های علم مانند فیزیک، شیمی، نجوم، صوت، زلزله شناسی، زمین شناسی، زیست شناسی و .... را از دیدگاه یکی از دانشمندان ایرانی- اسلامی مورد بررسی قرار دهد.

 -   موضوع اوزان و مقادیر و اندازه گیری را دریکی از شاخه های علوم تجربی مورد بررسی قرار دهد.

- شامل نظریه های بدیع علمی در یکی از موارد مرتبط و تاثیرگذار بر پیشرفت علمی تمدن غرب از دیدگاه یکی از دانشمندان ایرانی- اسلامی باشد.

-موضوع نور وکاربردهای آن را بر اساس نظریات دانشمندان ایرانی-اسلامی مورد بررسی قرار دهد.